Харківський приватний навчально-виховний комплекс "Старт-школа" Харківської області

  

Light Day Відеоінструкція для вступу 2019

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Закладу освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

 

Заклади освіти , що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності зобов'язані

забезпечувати на своїх веб-сайтах ( у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників ) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

1. Статут закладу освіти;

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

3. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

4. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування , закріплена за закладом освіти його засновником ( для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

5. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

6. Мова ( мови ) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх зміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти ( згідно з ліцензійними умовами );

напрями наукової та / або мистецької діяльності ( для закладів вищої освіти );

наявність гуртожитків та вільних місць у них , розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

6. Річний звіт про діяльність закладу освіти;

7. Правила прийому до закладу освіти.